Учениците от ПГМХТ – Плевен отбелязаха Деня на безопасността на движението по пътищата

Учениците от ПГМХТ – Плевен отбелязаха Деня на безопасността на движението по пътищата с поредица от събития. Участваха в беседа по темата в класовете, гледаха Още…