История на Професионалната Гимназия по

Мениджмънт и Хранителни Технологии

 • 1963 година

  Открива се Техникум по млекопреработване "Мишо Цонев", гр.Плевен.

 • 1965 година

  Направена е първата копка на учебната млекоцентрала.

 • 1969 година

  Влиза в действие учебната млекоцентрала.

 • 1971 година

  Направена е първата копка на настоящата учебната сграда.

 • 1974 година

  Започва обучението в настоящата сграда.

 • 1975 година

  Започва строежът на общежитието.

 • 1976 година

  Сливане на техникума по млекопреработване със СПТУ по месопреработване, гр. Левски.

 • 1988 година

  Награден с орден "Кирил и Методий" 1-ва степен, за постигнати трайни успехи в подготовката на кадри за млеко-преработването и във връзка с 25-годишнината от създаването му.

 • 1988 година

  Техникумът по млечна промишленост е преименуван на

  "Техникум по мениджънт и хранителни технологии".

 • 2003 година

  Техникумът по мениджмънт и хранителни технологии е преименуван на

  "Професионална гимназия по мениджмънт и хранителни технологии".

Участия в международни изяви

 • 1973 година

  Обмен на групи ученици с Техническо училище по млекарство гр.Бялисток, Полша.

 • 1975-76 година

  Обучение на 30 курсисти виетнамци със срок на обучение 2 години.

 • 1982 година

  Ообмен на групи ученици с гр. Ростов на Дон, Русия.