Участия в проекти

 • 2005-та година

  Международен проект “Физика на сцената”.

 • 2005-та година

  Училищен проект “Д-р Петър Берон - българинът енциклопедист от европейска величина".

 • 2005-та година

  Училищен проект "Жул Верн - фантастика и реалност".

 • 2006-та година

  Участие в Национален ученически конкурс "София - Москва - България - Русия - вчера, днес, утре".

 • 2007-ма година

  Проект "Животът на голям екран", Национална програма "Училището - територия на ученика" - модул "Развитие на извънкласната и извънучилищната дейност".

 • 2007-ма година

  Проект "Електронна образователна платформа за новите поколения в областта на устойчивата енергия", Програма на Европейския съюз - "Енергийна пътека“.

 • 2007-ма година

  Проект "Модернизиране на материално-техническата база“, Програма на МОН "Модернизиране на МТБ“

 • 2007-ма година

  Проект "Българската художествена литература в нашите библиотеки", Програма на Министерството на културата за популяризиране сред учащите се на българската художествена литература.

 • 2008-ма година

  Проект "Отворени врати/ Бъди какъвто си и да живеем заедно“, ЕФС и МОН програма "Развитие на човешки ресурси".

 • 2008-ма година

  Проект "Изграждане на център за обучение на възрастни/Подготовка на специалисти за ХВП", по Програма Phare 2005/HRDPE/GRANTS и МТСП "Развитие на човешките ресурси и насърчаване на заетостта".

 • 2009-та година

  Проект "Българските библиотеки - съвременни центрове за четене и информираност", Програма на Министерството на културата.

 • 2012-та година

  Проект “Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейки Хоризонти” по схема “Да направим училището привлекателно за младите хора”, съфинансиран от Европейски Социален Фонд и МОН.

 • 2012-та година, 2013-та година, 2014-та година, 2015-та година

  Проект “УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ”.

 • 2013-та година, 2014-та година

  Проект “Нова възможност за моето бъдеще” на МОН по схема “Създаване на система за идентифициране и признаване на неформално придобити знания, умения и компетентности”.

 • 2013-та година, 2014-та година, 2015-та година

  Проект “УСПЕХ”.

 • 2013-та година, 2014-та година, 2015-та година

  Проект “Усъвършенстване на системата за инспектиране на образованието” по ОП ”Развитие на човешките ресурси”, Европейски социален фонд и МОН.

 • 2016-та година, 2017-та година

  Проект "Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности - Твоят час".

 • 2017-та година

  Спечелен проект по ЕРАЗЪМ+ Програма за обучение и мобилност по професионално образование и обучение.