Специалности 2017 / 2018

Професия: Администратор в хотелиерството

Специалност: Организация на обслужването в хотелиерството

Дневна форма на обучение след завършено основно образование,
7 или 8 клас.

Балообразуващи предмети:

 1. Оценката по Български език и литература
 2. Оценката по Чужд език
 3. Среден успех от дипломата

Професия: Техник-технолог в ХВП

Специалност: Производство и преработка на мляко и млечни продукти

Дневна форма на обучение след завършено основно образование,
7 или 8 клас.
Задочна форма на обучение след завършено основно образование,
8 клас.

Балообразуващи предмети:

 1. Оценката по Български език и литература
 2. Оценката по Биология и здравно образование
 3. Среден успех от дипломата

Професия: Техник-технолог в ХВП

Специалност: Производство на месо, месни продукти и риба

Дневна форма на обучение след завършено основно образование,
7 или 8 клас.
Задочна форма на обучение след завършено основно образование,
8 клас.

Балообразуващи предмети:

 1. Оценката по Български език и литература
 2. Оценката по Биология и здравно образование
 3. Среден успех от дипломата

Професия: Работник в заведенията за хранене и развлечение

Дневна форма на обучение след завършен 8 клас.
Подходяща за ученици със СОП.

Прием по документи.

Професия: Ресторантьор

Специалност: Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечение

Дневна форма на обучение.

Балообразуващи предмети:

 1. Оценката по Български език и литература
 2. Оценката по Чужд език
 3. Среден успех от дипломата

Професия: Работник в ХВП

Специалност : Хранително-вкусова промишленост

Задочна форма на обучение, след завършен 7 клас.

Балообразуващи предмети:

 1. Оценката по Български език
 2. Оценката по Биология и здравно образование