Графици

Г Р А Ф И К

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИЯ ЧАС НА КЛАСА

През първи  учебен срок 2018-2019 г.  

ИМЕ И ФАМИЛИЯ НА УЧИТЕЛЯ  

КЛАС

 

   ДЕН

 

ЧАС

 

СТАЯ

1 Ралица Петрова VIII a Петък 14.40-15.25

 

207
2 Полина Бебова IX а Сряда

 

13.50-14.35 203
3 Лилия Цочева IX б Понеделник

 

13.20-14.05

 

306
4 Валентина Илиева X а Четвъртък

 

14.40-15.25 308
5 Йорданка Валакова X б Вторник

 

13.50-14.35 403
6 Миленка Чорбова XI а Понеделник 13.20-14.05

 

106

 

 Г Р А Ф И К

ЗА КЛАСНИТЕ РАБОТИ ПРЕЗ I УЧЕБЕН СРОК НА 2018/2019

УЧЕБНА ГОДИНА 

Предмет  

8 а

клас

 

9 а

клас

 

9 б клас

 

10 а

клас

 

11 а клас

Български език и литература 04.01.19 09.01.19 09.01.19 10.01.19 08.01.19
Първи чужд език – руски 06.12.18 19.12.18 19.12.18 07.02.19 18.12.18
Втори чужд език – английски      – 03.12.18 07.12.18 11.01.19
Математика 23.01.19 04.01.19 07.01.19 03.01.19 09.01.19

 

Г Р А Ф И К

ЗА КОНТРОЛНИТЕ РАБОТИ ПРЕЗ I УЧЕБЕН СРОК НА 2018/2019

УЧЕБНА ГОДИНА

Предмет  

8 а клас

9 а клас  

9 б

клас

10 а клас  

11 а клас

 

Български език и литература 06.12,

04.01

13.11,

16.01

07.11,

18.01

14.11,

10.01

22.11,

15.01

Първи чужд език – руски 08.11,

11.01

07.11,

23.01

07.11,

23.01

06.11,

05.12

27.11,

19.02

Втори чужд език – английски 23.10,

18.12

22.10,

10.01

23.11,

18.01

Математика 13.11,

18.01

24.10,

12.12

22.10,

12.12

22.10,

10.12

24.10
Информационни технологии 13.12 11.12 17.12 10.12
История и цивилизация 12.12 07.01 08.12 28.01 20.12
География и икономика 21.11 16.11 06.12 30.11
Етика и право 22.10,

19.12

Философия 06.12 23.11 20.11 20.11
Биология и здравно образование 08.12 13.01 03.01 03.12
Физика и астрономия 11.12 14.12 13.12 14.12
Химия и опазване на околната среда 21.11 28.11 23.11 27.11
Икономика 21.11
Предприемачество 27.11 29.11
Чужд език по професията – руски 05.10,

16.11

13.12,

10.01

Технология на кулинарната продукция 22.11,

17.01

31.10,

09.01

Сервиране и барманство 06.11,

15.01

Професионална етика и тур.поведение 25.11,

16.01

Счетоводство и отчетност в туризма 19.11
Гостоприемство в туристическата индустрия 22.11
Технология на хотелиерското обслужване –

Организация  функциониране на кухнята и ресторанта

15.11
Безопасност  и долекарска помощ в туризма 06.11
Безопасност  и долекарска помощ в ресторанта 08.01
Кулинарни техники и технологии 15.01
Кулинарни техники и технологии – Технология на кулинарната продукция 23.11,

22.01

 

Хигиена на храните и хранително законодателство 07.11,

16.01

Здравословни и безопасни условия на труд 12.12 12.12 29.10,

26.11

Суровини и материали в хранително- вкусовата промишленост 23.11 21.11,

23.01

Суровини и материали в хранително- вкусовата промишленост- Технологични изисквания към суровините 22.11
Основи на технологията на хранителните продукти – Биохимичен състав на хранителните продукти 07.11,

16.01

Основи на технологията на хранителните продукти – Вторична обработка на месни суровини 30.11,

18.01

Основи на технологията на хранителните продукти 10.12
Техническо чертане 09.01
Технология на специалността-месо 24.10,

25.01

15.11,

13.12

Технологично обзавеждане на специалността -месо 22.10,

26.11

Процеси и апарати в ХВП 30.11
Електротехника и електроника 06.11,

22.01

Микробиология 05.11,

07.01

Български език и литература-ЗИП 13.12
Микробиология-ЗИП 22.10,

17.12

Хигиена на храните и хранително законодателство-ЗИП 05.11,

14.11

 

Г Р А Ф И К

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ С УЧЕНИЦИТЕ

през ПЪРВИ  учебен срок 2018-2019 г. 

Име и фамилия на учителя Предмет Клас Ден Час Стая
1 Теменужка Енчева Математика Петък

 

14.35-15.20 203
2 Марияна Иванова Суровини и материали в хранително- вкусовата промишленост 8а, 9б Понеделник 14.10-14.55 301
Микробиология 10 а Вторник 13.50-14.35 301
Процеси и апарати в ХВП 10 а Вторник 13.50-14.35 301
Електротехника и електроника 11а Сряда 14.40-15.25 301
3 Петър Ганчев Етика и право 10а Вторник 13.50-14.35 201
Философия 8а,9а,

9 б, 11а

Вторник 14.35-15.20 201
Чужд език -Английски език 9а,9б, 10а Сряда 14.35-15.20 201
4 Полина Бебова Български език и литература 9а, 9б, 10 а,11 а Четвъртък 14.35-15.20 203
Музика 8а,9а,9 б Понеделник 14.50-15.35

 

203
5 Веселка Джантова Чужд език-Руски език 8а, 9а, 9б Вторник 15.00-15.45 402
I чужд език-Руски език 10а, 11а Вторник 15.00-15.45  

402

Чеп – Руски език 10а,11а Вторник 15.00-15.45 402
Професионална етика и тур.поведение- 11 а Понеделник 15.00-15.45 402
6 Ралица Петрова Български език и литература Вторник 14.10-14.55 207
История и цивилизация 8а, 9а, 9б,10а, 11а Сряда 14.40-15.25 207
Биология и здравно образование 8а, 9а, 9б,10а Четвъртък 14.35-15.20 207
7 Катя  Петранова Математика 8б, 9а, 9б,11а Вторник 14.35-15.20 303
Физика и астрономия 8а, 9а,

9б,10а

Сряда 14.35-15.20 303
Информационни технологии 8а, 8б,

10 а

Четвъртък 14.35-15.20 303
8 Валерий Давидов Химия и опазване на околната среда 8а, 8б,

9а, 10а

Вторник 14.35-15.20 Биох.лаб.
Суровини и материали в хранително- вкусовата промишленост- Технологични изисквания към суровините 8 а Четвъртък 14.35-15.20 Биох.лаб.
Суровини и материали в хранително- вкусовата промишленост- Окачествяване и съхранение на хранителните продукти 9 б Четвъртък 14.35-15.20 Биох.лаб.
9  Йорданка Валакова Основи на технологията на хранителните продукти – Биохимичен състав на хранителните продукти Понеделник

 

14.10-15.05

 

403
Основи на технологията на хранителните продукти – Вторична обработка на месни суровини Вторник

 

14.10-14.55  403
Технология на кулинарната продукция 10 б Сряда 13.50-14.35 403
Технологично обзавеждане 10 б Сряда 13.50-14.35 403
Сервиране 10 б Сряда 13.50-14.35 403
Хигиена на храните и хранително законодателство 10 б Сряда 13.50-14.35 403
Здравословни и безопасни условия на труд 10 б Сряда 13.50-14.35 403
10 Лилия Цочева Гостоприемство в туристическата индустрия 9 а Вторник 14.35-15.20 306
Гостоприемство в туристическата индустрия –

Туристически ресурси и културата в в България

9 а Сряда 14.35-15.20    306
Технология на хотелиерското обслужване –

Организация  функциониране на кухнята и ресторанта

Четвъртък 14.35-15.20 306
Безопасност  и долекарска помощ в туризма Понеделник 13.20-14.05 306
Безопасност  и долекарска помощ в ресторанта Понеделник 14.10-15.05 306
Кулинарни техники и технологии Понеделник 14.10-15.05 306
Икономика 10а Сряда 14.35-15.05 306
Технология на кулинарната продукция 10а Понеделник 14.10-15.05 306
Здравословни и безопасни условия на труд 9а,9б,

10 а

Петък 14.40-15.05 306
Предприемачество 8а,11 а Сряда 14.35-15.05 306
Счетоводство и контрол 11а Сряда 14.35-15.05 306
Техническо чертане Петък 14.40-15.05 306
11 Миленка Чорбова Хигиена на храните и хранителното законодателство 10 а Понеделник 15.00-15.45 106
Технология на кулинарната продукция 11 а Сряда 14.40-15.25 106
Сервиране и барманство 11 а Сряда 14.40-15.25 106
Хигиена на храните и хранителното законодателство ЗИП 11 а Понеделник 15.00-15.45 106
12 Валентина Илиева Основи на технологията на хранителните продукти 8 а Сряда 14.40-15.25 308
Технологично обзавеждане на специалността- машини и съоръжения за вторична обработка на месо 9 б Четвъртък 14.40-15.25 308
Технологично обзавеждане на специалността 11 а Вторник 14.40-15.25 308
Технология на специалността 10а,11 а Вторник 14.40-15.25 308
Микробиология 11 а Петък 14.40-15.25 308
Микробиология ЗИП 11 а Петък 14.40-15.25 308

 

Г Р А Ф И К

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ С РОДИТЕЛИ

През ПЪРВИ  учебен срок 2018-2019 г.  

№ по ред Име и презиме на учителя Клас Ден Стая Времетраене
1 Ралица Петрова VIII a Четвъртък 207 15.20-16.05
2 Полина Бебова IX а Понеделник 203 15.00-15.45
3 Лилия Цочева IX б Сряда 306 15.20-16.05
4 Валентина Илиева X а Сряда 308 15.20-16.05
5 Йорданка Валакова X б Петък 403 15.00-15.45
6 Миленка Чорбова XI а Четвъртък 106 15.00-15.45
7 Веселка Джантова   Вторник Учителска стая 15.00-15.45
8 Петър Ганчев   Сряда 201 15.00-15.45
9 Катя Петракиева   Петък 303 15.00-15.45
10 Людмил Кочев   Четвъртък Учителска стая 15.20-16.05
11 Марияна Иванова   Петък 301 14.40-15.25