Графици 2021 – 2022 г.

Седмично разписание за обучение от разстояние в електронна среда /ОРЕС/ – в сила от 09.11.21
График на часовете за обучение от разстояние в електронна среда /ОРЕС/ – в сила от 02.11.21

Графици

Дневно разписание
Учебни часове
Изпити – самостоятелна форма на обучение /март 2022 г./

I срок

Седмично разписание
Класни работи
Контролни работи
Консултации с ученици
Консултации с родители

II срок


Класни работи
Контролни работи
Консултации с ученици
Консултации с родители