Документи

Допълнително за Ваша информация в секция „Документи“ може да откриете полезни материали и документи съпътстващи ежедневната работа в училище. При необходимост дори можете да ги съхраните на вашето устройство напълно безплатно.

https://pgmht-pleven.com/wp-content/uploads/2019/10/etichen_kodeks_MG111.pdf

https://pgmht-pleven.com/wp-content/uploads/2019/10/правилник-на-пгмхт.pdf

https://pgmht-pleven.com/wp-content/uploads/2019/10/ПРОТОКОЛ.pdf

https://pgmht-pleven.com/wp-content/uploads/2019/10/Училищни-учебни-планове.pdf

https://pgmht-pleven.com/wp-content/uploads/2019/10/Мерки-за-повишаване-качеството-на-образованието-в-ПГМХТ.pdf

https://pgmht-pleven.com/wp-content/uploads/2019/10/Програма-за-превенция-на-ранното-напускане.pdf

https://pgmht-pleven.com/wp-content/uploads/2019/10/Програма-за-предоставяне-на-равни-възможности-и-за-приобщаване-на-децата-и-учениците-от-уязвими-групи.pdf

https://pgmht-pleven.com/wp-content/uploads/2019/10/Стратегия-за-развитие-на-ПГМХТ.pdf

https://pgmht-pleven.com/wp-content/uploads/2019/10/Форми-на-обучение.pdf