Документи

Публични училищни документи по чл. 263 от ЗПУО

Финансов отчет за касово изпълнение на бюджета, сметките за средствата от европейския съюз и сметките за чужди средства

Заявления

  • Скъпи зрелостници, след като изтеглите файла „Заявление – ДЗИ /от бутона изтегляне/ трябва да го принтирате на хартиен носител, попълвате го собственоръчно, подписвате го, сканирате го и го изпращате на електронната поща на ПГМХТ гр.Плевен, която е следната: tmht@abv.bg и info-1500143@edu.mon.bg . След подаване на заявлението ще получите служебна бележка /на място в учебното заведение/

Допълнително за Ваша информация в секция „Документи“ може да откриете полезни материали и документи съпътстващи ежедневната работа в училище. При необходимост дори можете да ги съхраните на вашето устройство напълно безплатно.

https://pgmht-pleven.com/wp-content/uploads/2019/10/etichen_kodeks_MG111.pdf

https://pgmht-pleven.com/wp-content/uploads/2019/10/правилник-на-пгмхт.pdf

https://pgmht-pleven.com/wp-content/uploads/2019/10/ПРОТОКОЛ.pdf

https://pgmht-pleven.com/wp-content/uploads/2019/10/Училищни-учебни-планове.pdf

https://pgmht-pleven.com/wp-content/uploads/2019/10/Мерки-за-повишаване-качеството-на-образованието-в-ПГМХТ.pdf

https://pgmht-pleven.com/wp-content/uploads/2019/10/Програма-за-превенция-на-ранното-напускане.pdf

https://pgmht-pleven.com/wp-content/uploads/2019/10/Програма-за-предоставяне-на-равни-възможности-и-за-приобщаване-на-децата-и-учениците-от-уязвими-групи.pdf

https://pgmht-pleven.com/wp-content/uploads/2019/10/Стратегия-за-развитие-на-ПГМХТ.pdf

https://pgmht-pleven.com/wp-content/uploads/2019/10/Форми-на-обучение.pdf