Изпити

График на изпитите от първа сесия (20.01.2021 – 17.02.2021)

Дата Предмет Клас Стая
20.01.21 Суровини и материали в ХВП 9 106
21.01.21 Основи на технологията на хранителните продукти-основни процеси при преработка 9 106
22.01.21 Суровини и материали в ХВП-технологична преработка на суровини 9 106
25.01.21 Български език и литература 8 106
25.01.21 Български език и литература 9 106
25.01.21 Български език и литература 10 106
26.01.21 Чужд език-Руски език 9 106
26.01.21 Чужд език-Руски език 10 106
27.01.21 Чужд език-Английски език 9 106
27.01.21 Чужд език-Английски език 10 106
27.01.21 Мениджмънт в туризма 12 106
28.01.21 Математика 8 106
28.01.21 Математика 9 106
28.01.21 Математика 10 106
28.01.21 Математика 12 106
29.01.21 Информационни технологии 9 106
29.01.21 Информационни технологии 10 106
29.01.21 Технология на кулинарната продукция 12 106
01.02.21 История и цивилизация 9

106

01.02.21 История и цивилизация 10 106
02.02.21 География и икономика 9 106
02.02.21 География и икономика 10 106
04.02.21 Философия 9 106
04.02.21 Философия 10 106
04.02.21 Свят и личност 12 106
05.02.21 Биология и здравно образование 8 106
05.02.21 Биология и здравно образование 9 106
05.02.21 Биология и здравно образование 10 106
08.02.21 Основи на технологията на хранителните продукти – Първична обработка на месни суровини 8 106
08.02.21 Физика и астрономия 9 106
08.02.21 Физика и астрономия 10 106
08.02.21 Анатомия на месопромишлените животни-Анатомия на свине 8 106
09.02.21 Химия  и опазване на околната среда 9 106
09.02.21 Химия  и опазване на околната среда 10 106
10.02.21 Музика   9 106
10.02.21 Музика   10 106
11.02.21 Изобразително изкуство    9 106
11.02.21 Изобразително изкуство    10 106
12.02.21 Физическо възпитание и  спорт 9 салон
12.02.21 Физическо възпитание и  спорт 10 салон
15.02.21 Здравословни и безопасни условия на труд 9 106
16.02.21 УП по Основи на технологията на хранителните продукти-основни процеси при преработка 9 Микр.лаб.
17.02.21 УП по Суровини и материали в ХВП-технологична преработка на суровини 9 кухня