Изпити

График

На изпитите от първа поправителна сесия за учениците от 8, 9, 10, 11 и 12 клас самостоятелна форма на обучение през месец  май-юни 2019 година  

 

Дата Предмет Клас Стая Комисия: Квестори
1. 28.05.19 Български език и литература 8 203 Полина Бебова

Ралица Петрова

Петър Ганчев

Веселка Джантова

2. 28.05.19 Български език и литература 9 203 Полина Бебова

Ралица Петрова

Петър Ганчев

Веселка Джантова

3. 28.05.19 Български език и литература 10 203 Полина Бебова

Ралица Петрова

Петър Ганчев

Веселка Джантова

4. 28.05.19 Български език и литература 11 203 Полина Бебова

Ралица Петрова

Петър Ганчев

Веселка Джантова

5. 28.05.19 Български език и литература 12 203 Полина Бебова

Ралица Петрова

Петър Ганчев

Веселка Джантова

6. 29.05.19 Математика 8 203 Катя Гечевска-

СУ с. Гиген

Георги Тодоров

Полина Бебова

Ралица Петрова

7. 29.05.19 Математика 9 203 Катя Гечевска-

СУ с. Гиген

Георги Тодоров

Полина Бебова

Ралица Петрова

8. 29.05.19 Математика 10 203 Катя Гечевска-

СУ с. Гиген

Георги Тодоров

Полина Бебова

Ралица Петрова

9. 29.05.19 Математика 11 203 Катя Гечевска-

СУ с. Гиген

Георги Тодоров

Полина Бебова

Ралица Петрова

10. 29.05.19 Математика 12   203 Катя Гечевска-

СУ с. Гиген

Георги Тодоров

Полина Бебова

Ралица Петрова

11. 30.05.19 Чужд език-Руски език 8 203 Веселка Джантова

Мария Лозанова

Миленка Чорбова

Людмил Кочев

12. 30.05.19 Чужд език-Руски език 9 203 Веселка Джантова

Мария Лозанова

Миленка Чорбова

Людмил Кочев

13. 30.05.19 I-чужд език-Руски език 10 203 Веселка Джантова

Мария Лозанова

Миленка Чорбова

Людмил Кочев

14. 30.05.19 I-чужд език-Руски език 11 203 Веселка Джантова

Мария Лозанова

Миленка Чорбова

Людмил Кочев

15. 30.05.19 Свят и личност 12 203 Петър Ганчев

Людмила Дончева- ДФСГ ”Интелект”

Миленка Чорбова

Людмил Кочев

16. 31.05.19 Физическо възпитание и спорт 8 салон Людмил Кочев

Йонко Вутов  ОУ „Кл.Охридски“ с.Буковлък

Людмил Кочев

Йонко Вутов  ОУ „Кл.Охридски“ с.Буковлък

17. 31.05.19 Физическо възпитание и спорт 9 салон Людмил Кочев

Йонко Вутов  ОУ „Кл.Охридски“ с.Буковлък

Людмил Кочев

Йонко Вутов  ОУ „Кл.Охридски“ с.Буковлък

18. 31.05.19 Физическо възпитание и спорт 10 салон Людмил Кочев

Йонко Вутов  ОУ „Кл.Охридски“ с.Буковлък

Людмил Кочев

Йонко Вутов  ОУ „Кл.Охридски“ с.Буковлък

19. 31.05.19 Физическо възпитание и спорт 11 салон Людмил Кочев

Йонко Вутов  ОУ „Кл.Охридски“ с.Буковлък

Людмил Кочев

Йонко Вутов  ОУ „Кл.Охридски“ с.Буковлък

20. 31.05.19 Физическо възпитание и спорт 12 салон Людмил Кочев

Йонко Вутов  ОУ „Кл.Охридски“ с.Буковлък

Людмил Кочев

Йонко Вутов  ОУ „Кл.Охридски“ с.Буковлък

21. 03.06.19 Музика   8  203 Катя Марчева-СУ”Хр.Ботев”, Д.Дъбник

Яким Якимов – ОУ „Кл.Охридски“ с.Буковлък

Валентина Илиева

Пламена Дикова

22. 03.06.19 Музика   9  203 Катя Марчева-СУ”Хр.Ботев”, Д.Дъбник

Яким Якимов – ОУ „Кл.Охридски“ с.Буковлък

Валентина Илиева

Пламена Дикова

23. 03.06.19 Чужд език по професията-Руски език 10 203 Веселка Джантова

Мария Лозанова

Валентина Илиева

Пламена Дикова

24. 03.06.19 Чужд език по професията-Руски език 11 203 Веселка Джантова

Мария Лозанова

Валентина Илиева

Пламена Дикова

25. 03.06.19 Електротехника и електроника 11 203 Марияна Иванова

Валентина Илиева

Валентина Илиева

Пламена Дикова

26. 03.06.19 Чужд език по професията-Руски език 12 203 Веселка Джантова

Мария Лозанова

Валентина Илиева

Пламена Дикова

27. 04.06.19 Информационни технологии 8 303 Георги Тодоров

Цветанка Манолова-ПГМЕТ-гр.Плевен

Валентина Илиева

Петър Ганчев

28. 04.06.19 Информационни технологии 9 303 Георги Тодоров

Цветанка Манолова-ПГМЕТ-гр.Плевен

Валентина Илиева

Петър Ганчев

29. 04.06.19 Информационни технологии 10 303 Георги Тодоров

Цветанка Манолова-ПГМЕТ-гр.Плевен

Валентина Илиева

Петър Ганчев

30. 04.06.19 Хигиена на храните и хранително законодателство-ЗИП-1 гупа 11 203 Миленка Чорбова

Марияна Иванова

Полина Бебова

Ралица Петрова

31. 04.06.19 Микробиология -ЗИП 11 203 Валентина Илиева

Марияна Иванова

Полина Бебова

Ралица Петрова

32. 04.06.19 Мениджмънт в туризма-1 група 12 203 Николай Иванчев

Галя Димитрова- ДФСГ ”Интелект”

Полина Бебова

Ралица Петрова

33. 04.06.19 Технология на специалността-2 група 12 203 Валентина Илиева

Марияна Иванова

Полина Бебова

Ралица Петрова

34. 05.06.19 История и цивилизация 8 203 Ралица Петрова

Зоя Декова- ДФСГ ”Интелект”

Йорданка Валакова

Людмил Кочев

35. 05.06.19 История и цивилизация 9 203 Ралица Петрова

Зоя Декова- ДФСГ ”Интелект”

Йорданка Валакова

Людмил Кочев

36. 05.06.19 История и цивилизация 10 203 Ралица Петрова

Зоя Декова- ДФСГ ”Интелект”

Йорданка Валакова

Людмил Кочев

37. 05.06.19 История и цивилизация 11 203 Ралица Петрова

Зоя Декова- ДФСГ ”Интелект”

Йорданка Валакова

Людмил Кочев

38. 05.06.19 Организация и функциониране на преден офис-1 група 12 203 Миленка Чорбова

Ирина Пенчева-ПГХВТ ”Луи Пастьор”

Йорданка Валакова

Людмил Кочев

39. 05.06.19 Технологично обзавеждане на специалността-2 група 12 203 Валентина Илиева

Марияна Иванова

Йорданка Валакова

Людмил Кочев

40. 05.06.19 УП по организация на производството и обслужване в заведенията за хранене и развлечения 12 Кухня Миленка Чорбова

Ирина Пенчева-ПГХВТ ”Луи Пастьор”

Миленка Чорбова

Ирина Пенчева-ПГХВТ ”Луи Пастьор”

41. 06.06.19 География и икономика 8 203 Катя Марчева-СУ ”Хр.Ботев”, Д.Дъбник

Зоя Декова- ДФСГ ”Интелект”

Веселка Джантова

Петър Ганчев

42. 06.06.19 География и икономика 9 203 Катя Марчева-СУ ”Хр.Ботев”, Д.Дъбник

Зоя Декова- ДФСГ ”Интелект”

Веселка Джантова

Петър Ганчев

43. 06.06.19 География и икономика 10 203 Катя Марчева-СУ ”Хр.Ботев”, Д.Дъбник

Зоя Декова- ДФСГ ”Интелект”

Веселка Джантова

Петър Ганчев

44. 06.06.19 Сервиране и барманство -ЗИП 11 203 Миленка Чорбова

Ирина Пенчева-ПГХВТ ”Луи Пастьор”

Веселка Джантова

Петър Ганчев

45. 06.06.19 Технологично обзавеждане-ЗИП 11 203 Валентина Илиева

Александър Чорбов-ОУ ”Хр.Ботев”-с.Божурица

Веселка Джантова

Петър Ганчев

46. 07.06.19 Философия 8 203 Петър Ганчев

Людмила Дончева- ДФСГ ”Интелект”

Полина Бебова

Ралица Петрова

47. 07.06.19 Философия 9 203 Петър Ганчев

Людмила Дончева- ДФСГ ”Интелект”

Полина Бебова

Ралица Петрова

48. 07.06.19 Етика и право 10 203 Петър Ганчев

Людмила Дончева- ДФСГ ”Интелект”

Полина Бебова

Ралица Петрова

49. 07.06.19 Философия 11 203 Петър Ганчев

Людмила Дончева- ДФСГ ”Интелект”

Полина Бебова

Ралица Петрова

50. 07.06.19 УП по сомелиерство- ресторант 12 Кухня Миленка Чорбова

Ирина Пенчева-ПГХВТ ”Луи Пастьор”

Миленка Чорбова

Ирина Пенчева-ПГХВТ ”Луи Пастьор”

51. 10.06.19 Предприемачество 8 203 Николай Иванчев

Галя Димитрова- ДФСГ”Интелект

Валентина Илиева

Валерий Давидов

52. 10.06.19 Чужд език –Английски език 9 203 Елка Симеонова-ДФСГ”Интелект”

Нели Цветкова- ДФСГ”Интелект”

Валентина Илиева

Валерий Давидов

53. 10.06.19 II чужд език –Английски език 10 203 Елка Симеонова-ДФСГ”Интелект”

Нели Цветкова- ДФСГ”Интелект”

Валентина Илиева

Валерий Давидов

54. 10.06.19 УП по технология на специалността 11 Микр.лаб. Валентина Илиева

Александър Чорбов-ОУ ”Хр.Ботев”-с.Божурица

Валентина Илиева

Александър Чорбов-ОУ ”Хр.Ботев”-с.Божурица

55. 10.06.19 УП по организация и функциониране на преден офис 12/1 група кухня Миленка Чорбова

Нуртен Реджова-ПГ по туризъм”Алеко Константинов”

Миленка Чорбова

Нуртен Реджова-ПГ по туризъм”Алеко Константинов”

56. 11.06.19 Биология и здравно образование 8 203 Валя Иванова- ДФСГ”Интелект”

Мариана Витанова- ПГМЕТ – гр. Плевен

Полина Бебова

Ралица Петрова

57. 11.06.19 Биология и здравно образование 9 203 Валя Иванова- ДФСГ”Интелект”

Мариана Витанова- ПГМЕТ – гр. Плевен

Полина Бебова

Ралица Петрова

58. 11.06.19 Биология и здравно образование 10 203 Валя Иванова- ДФСГ”Интелект”

Мариана Витанова- ПГМЕТ – гр. Плевен

Полина Бебова

Ралица Петрова

59. 11.06.19 Професионална етика и туристическо поведение-1 група 11 203 Веселка Джантова

Миленка Чорбова

Полина Бебова

Ралица Петрова

60. 11.06.19 Автоматизация на производството -2 група 11 203 Валерий Давидов

Валентина Илиева

Полина Бебова

Ралица Петрова

61. 11.06.19 Сомелиерство 12 203 Миленка Чорбова

Ирина Пенчева-ПГХВТ ”Луи Пастьор”

Полина Бебова

Ралица Петрова

62. 11.06.19 Технология на допълнителните дейности в туризма 12/1 група 203 Веселка Джантова

Миленка Чорбова

Полина Бебова

Ралица Петрова

63. 11.06.19 Технологично проектиране 12/2група 203 Валентина Илиева

Марияна Иванова

Полина Бебова

Ралица Петрова

64. 12.06.19 Физика и астрономия 8 203 Цветан Беновски –ПГЛВ”Ал.Стамболийски”

Петя Едрева-ДФСГ”Интелект”

Пламена Дикова

Людмил Кочев

65. 12.06.19 Физика и астрономия 9 203 Цветан Беновски –ПГЛВ”Ал.Стамболийски”

Петя Едрева-ДФСГ”Интелект”

Пламена Дикова

Людмил Кочев

66. 12.06.19 Физика и астрономия 10 203 Цветан Беновски –ПГЛВ”Ал.Стамболийски”

Петя Едрева-ДФСГ”Интелект”

Пламена Дикова

Людмил Кочев

67. 12.06.19 Учебна практика по сервиране и барманство-1 група 11 кухня Миленка Чорбова

Ирина Пенчева-ПГХВТ ”Луи Пастьор”

Миленка Чорбова

Ирина Пенчева-ПГХВТ ”Луи Пастьор”

68. 12.06.19 Хигиена на храните и хранително законодателство-2 група 11 203 Валентина Илиева

Миленка Чорбова

 

Пламена Дикова

Людмил Кочев

69. 12.06.19 Учебна практика по сервиране и барманство 12 кухня Миленка Чорбова

Ирина Пенчева-ПГХВТ ”Луи Пастьор”

Миленка Чорбова

Ирина Пенчева-ПГХВТ ”Луи Пастьор”

70. 12.06.19 Туристическа, туроператорска и турагентска дейност 12/1 група 203 Веселка Джантова

Миленка Чорбова

Пламена Дикова

Людмил Кочев

71. 12.06.19 Естетика и дизайн 12/2група 203 Валентина Илиева

Марияна Иванова

Пламена Дикова

Людмил Кочев

72. 13.06.19 Химия и опазване на околната среда 8 203 Валерий Давидов

Петя Едрева-ДФСГ”Интелект”

Йорданка Валакова

Петър Ганчев

73. 13.06.19 Химия и опазване на околната среда 9 203 Валерий Давидов

Петя Едрева-ДФСГ”Интелект”

Йорданка Валакова

Петър Ганчев

74. 13.06.19 Химия и опазване на околната среда 10 203 Валерий Давидов

Петя Едрева-ДФСГ”Интелект”

Йорданка Валакова

Петър Ганчев

75. 13.06.19 Маркетинг в туризма-1 група 11 203 Николай Иванчев

Галя Димитрова- ДФСГ”Интелект

Йорданка Валакова

Петър Ганчев

76. 13.06.19 Микробиология 11 203 Валентина Илиева

Марияна Иванова

Йорданка Валакова

Петър Ганчев

77. 13.06.19 Охранителни мерки и безопасност 12/1 група 203 Миленка Чорбова

Веселка Джантова

 

Йорданка Валакова

Петър Ганчев

78. 13.06.19 Учебна практика по технология на специалността 12/2група Микр.лаб. Валентина Илиева

Марияна Иванова

Валентина Илиева

Марияна Иванова

79. 14.06.19 Изобразително изкуство 8 203 Сашо Камбуров-СУ”Пейо Яворов”-гр.Плевен

Цветанка Иванова – ОУ „Кл.Охридски“ с.Буковлък

Георги Тодоров

Ралица Петрова

 

80. 14.06.19 Изобразително изкуство 9 203 Сашо Камбуров-СУ”Пейо Яворов”-гр.Плевен

Цветанка Иванова – ОУ „Кл.Охридски“ с.Буковлък

Георги Тодоров

Ралица Петрова

 

81. 14.06.19 Здравословни и безопасни условия на труд 10 203 Валентина Илиева

Марияна Иванова

Георги Тодоров

Ралица Петрова

 

82. 14.06.19 Предприемачество 11 203 Николай Иванчев

Галя Димитрова- ДФСГ”Интелект

Георги Тодоров

Ралица Петрова

 

83. 14.06.19 Отчитане на ресторантьорската дейност 12 203 Миленка Чорбова

Ирина Пенчева-ПГХВТ ”Луи Пастьор”

Георги Тодоров

Ралица Петрова

 

84. 14.06.19 УП по технология на допълнителните дейности в туризма 12/1 група Кухня Веселка Джантова

Миленка Чорбова

Веселка Джантова

Миленка Чорбова

85. 14.06.19 УП по микробиология на специалността 12/2група Микроб. лаб. Валентина Илиева

Марияна Иванова

Валентина Илиева

Марияна Иванова

86. 17.06.19 Основи на технологията на хранителните продукти   8 203 Валентина Илиева

Александър Чорбов-ОУ ”Хр.Ботев”-с.Божурица

Георги Тодоров

Полина Бебова

87. 17.06.19 Здравословни и безопасни условия на труд    9 203 Валентина Илиева

Марияна Иванова

Георги Тодоров

Полина Бебова

88. 17.06.19 Технология на специалността-мляко/месо 10 203 Валентина Илиева

Марияна Иванова/

Валентина Илиева

Александър Чорбов-ОУ ”Хр.Ботев”-с.Божурица

Георги Тодоров

Полина Бебова

89. 17.06.19 Технология на кулинарната продукция 10 203 Миленка Чорбова

Ирина Пенчева-ПГХВТ ”Луи Пастьор”

Георги Тодоров

Полина Бебова

90. 17.06.19 Технология на кулинарната продукция-1 група 11 203 Миленка Чорбова

Ирина Пенчева-ПГХВТ ”Луи Пастьор”

Георги Тодоров

Полина Бебова

91. 17.06.19 Аналитична химия с физични методи 11 203 Валерий Давидов

Марияна Иванова

Георги Тодоров

Полина Бебова

92. 17.06.19 Технология на кулинарната продукция 12 203 Миленка Чорбова

Ирина Пенчева-ПГХВТ”Луи Пастьор”

Георги Тодоров

Полина Бебова

93. 17.06.19 УП  по туристическа, туроператорска и турагентска дейност 12/1 група Кухня Веселка Джантова

Миленка Чорбова

Веселка Джантова

Миленка Чорбова

94. 17.06.19 УП по технохимичен контрол 12/2група Микроб. лаб. Валентина Илиева

Марияна Иванова

Валентина Илиева

Марияна Иванова

95. 18.06.19 Предприемачество 8 203 Николай Иванчев

Галя Димитрова- ДФСГ”Интелект

Людмил Кочев

Веселка Джантова

96. 18.06.19 Гостоприемство в туристическата индустрия 9 203 Миленка Чорбова

Нуртен Реджова-ПГ по туризъм”Алеко Константинов”

Людмил Кочев

Веселка Джантова

97. 18.06.19 Процеси и апарати в ХВП 10 203 Валентина Илиева

Марияна Иванова

Людмил Кочев

Веселка Джантова

98. 18.06.19 УП по технология на кулинарната продукция 10 кухня Миленка Чорбова

Ирина Пенчева-ПГХВТ ”Луи Пастьор”

Миленка Чорбова

Ирина Пенчева-ПГХВТ ”Луи Пастьор”

99. 18.06.19 УП по технология на кулинарната продукция 11 кухня Миленка Чорбова

Ирина Пенчева-ПГХВТ ”Луи Пастьор”

Миленка Чорбова

Ирина Пенчева-ПГХВТ ”Луи Пастьор”

100. 18.06.19 УП по технология на кулинарната продукция 12 кухня Миленка Чорбова

Ирина Пенчева-ПГХВТ ”Луи Пастьор”

Миленка Чорбова

Ирина Пенчева-ПГХВТ ”Луи Пастьор”

101. 18.06.19 УП по организация и контрол на производството 12/2група Микроб. лаб. Валентина Илиева

Марияна Иванова

Валентина Илиева

Марияна Иванова

102. 19.06.19 Основи на технологията на хранителните продукти-първична обработка на месни суровини     8 203 Валентина Илиева

Александър Чорбов-ОУ ”Хр.Ботев”-с.Божурица

Веселка Джантова

Петър Ганчев

103. 19.06.19 Гостоприемство в туристическата индустрия-Туристически ресурси  и култура на България    9 203 Миленка Чорбова

Нуртен Реджова-ПГ по туризъм”Алеко Константинов”

Веселка Джантова

Петър Ганчев

104. 19.06.19 УП по технология на специалността 10 Биох.лаб. Валентина Илиева

Марияна Иванова

Валентина Илиева

Марияна Иванова

105. 19.06.19 Хигиена на храните и хранително законодателство 10 203 Миленка Чорбова

Марияна Иванова

Веселка Джантова

Петър Ганчев

106. 19.06.19 Български език и литература-ЗИП 11 203 Полина Бебова

Ралица Петрова

Веселка Джантова

Петър Ганчев

107. 19.06.19 Български език и литература-ЗИП 12 203 Полина Бебова

Ралица Петрова

Веселка Джантова

Петър Ганчев

108. 20.06.19 СМХВП-Химичен състав на хранителни продукти 8 203 Валентина Илиева

Александър Чорбов

Полина Бебова

Ралица Петрова

109. 20.06.19 УП  по технология на хотелиерското обслужване-организация и функциониране на кухнята и ресторанта 9 203 Миленка Чорбова

Ирина Пенчева

ПГХВТ”Луй Пастъор”-Плевен

Миленка Чорбова

Ирина Пенчева

ПГХВТ”Луй Пастъор”-Плевен

110. 20.06.19 Икономика 10 203 Николай Иванчев

Галя Димитрова- ДФСГ”Интелект

Полина Бебова

Ралица Петрова

111. 20.06.19 Счетоводство и отчетност в туризма-1 група 11 203 Николай Иванчев

Галя Димитрова- ДФСГ”Интелект

Полина Бебова

Ралица Петрова

112. 20.06.19 Технология на специалността 11 203 Валентина Илиева

Александър Чорбов-ОУ ”Хр.Ботев”-с.Божурица

Полина Бебова

Ралица Петрова

113. 20.06.19 Миниджмънт в туризма -ЗИП 12 203 Веселка Джантова

Миленка Чорбова

Полина Бебова

Ралица Петрова

114. 20.06.19 УП по ремонтно-механо монтажна практика 12 Микроб. лаб. Валентина Илиева

Марияна Иванова

Валентина Илиева

Марияна Иванова

115. 21.06.19 Анатомия на месопромишлените животни-Анатомия на свине 8 203 Валентина Илиева

Александър Чорбов-ОУ ”Хр.Ботев”-с.Божурица

Йорданка Валакова

Петър Ганчев

116. 21.06.19 Безопасност и долекарска помощ в туризма   9 203  

Валентина Илиев Веселка Джантова

 

Йорданка Валакова

Петър Ганчев

117. 21.06.19 Микробиология 10 203 Миленка Чорбова

Марияна Иванова

Йорданка Валакова

Петър Ганчев

118. 21.06.19 Сервиране и барманство 11 203 Миленка Чорбова

Ирина Пенчева-ПГХВТ ”Луи Пастьор”

Йорданка Валакова

Петър Ганчев

119. 21.06.19 Технологично обзавеждане на специалността 11 203 Валентина Илиева

Александър Чорбов-ОУ ”Хр.Ботев”-с.Божурица

Йорданка Валакова

Петър Ганчев

120. 21.06.19 Сервиране и барманство 12 203 Миленка Чорбова

Ирина Пенчева-ПГХВТ ”Луи Пастьор”

Йорданка Валакова

Петър Ганчев

121. 21.06.19 Хигиена на храните и хранително законодателство-ЗИП 12/2група 203 Миленка Чорбова

Марияна Иванова

Йорданка Валакова

Петър Ганчев

122. 24.06.19 Технологично обзавеждане-машини и съоръжения първична обработка на месо 8 203 Валентина Илиева

Александър Чорбов-ОУ ”Хр.Ботев”-с.Божурица

Пламена Дикова

Людмил Кочев

123. 24.06.19 Технология на хотелиерското обслужване-организация и функциониране на кухнята и ресторанта 9 203 Миленка Чорбова

Нуртен Реджова-ПГ по туризъм”Алеко Константинов”

Пламена Дикова

Людмил Кочев

124. 25.06.19 УП по професията 8 Микроб. лаб Валентина Илиева

Александър Чорбов-ОУ ”Хр.Ботев”-с.Божурица

Валентина Илиева

Александър Чорбов-ОУ ”Хр.Ботев”-с.Божурица

Всички изпитни материали /билети, критерии за оценяване/ се представят на Директора на  ПГМХТ не по-късно от 3 дни преди провеждане на изпита.

Всички изпити започват в 15.00 часа.Преди началото на изпита всеки ученик представя документ за самоличност на квесторите.Протоколите и материалите, необходими за изпита, се получават от Веселка Джантова. След приключване на изпитите протоколите с изпитните работи се придават на Директора в деня на изпита.

Проверката на изпитните материали се осъществява в сградата на ПГМХТ.

Протоколите с резултатите от изпитите се предават на Директора на ПГМХТ в срок от 3 дни след провеждане на изпита.Резултатите се изнасят в срок от 3 дни след провеждане на изпита на таблото на втория етаж.

Марияна Иванова

За Директор на ПГМХТ

МИ