Изпити

График

На изпитите от първа сесия за учениците от 8, 9, 10, 11 и 12 клас самостоятелна форма на обучение през месец  февруари 2020 година  

Дата Предмет Клас Стая Комисия: Квестори
1. 10.02.20 Български език и литература 8 203 Милена Кънчева

Яна Василева- ДФСГ”Интелект”

Николай Иванчев

Миленка Чорбова

2. 10.02.20 Български език и литература 9 203 Милена Кънчева

Яна Василева- ДФСГ”Интелект”

Николай Иванчев

Миленка Чорбова

3. 10.02.20 Български език и литература 10 203 Милена Кънчева

Яна Василева- ДФСГ”Интелект”

Николай Иванчев

Миленка Чорбова

4. 10.02.20 Български език и литература 11 203 Милена Кънчева

Яна Василева- ДФСГ”Интелект”

Николай Иванчев

Миленка Чорбова

5. 10.02.20 Български език и литература 12 203 Милена Кънчева

Яна Василева- ДФСГ”Интелект”

Николай Иванчев

Миленка Чорбова

6. 11.02.20 Чужд език-Руски език 8 203 Николай Стоев

Веселка Джантова

Петър Ганчев

Елица Янинска

7. 11.02.20 Чужд език-Руски език 9 203 Николай Стоев

Веселка Джантова

Петър Ганчев

Елица Янинска

8. 11.02.20 Чужд език-Руски език 10 203 Николай Стоев

Веселка Джантова

Петър Ганчев

Елица Янинска

9. 11.02.20 I-чужд език-Руски език 11 203 Николай Стоев

Веселка Джантова

Петър Ганчев

Елица Янинска

10. 11.02.20 Чужд език по професията-Руски език 12 203 Николай Стоев

Веселка Джантова

Петър Ганчев

Елица Янинска

11. 12.02.20 Предприемачество 8 203 Николай Иванчев

Галя Димитрова- ДФСГ”Интелект”

Марияна Иванова

Милена Кънчева

12. 12.02.20 Чужд език-Английски език 9 203 Елка Симеонова-ДФСГ”Интелект”

Нели Цветкова- ДФСГ”Интелект”

Марияна Иванова

Милена Кънчева

13. 12.02.20 Чужд език-Английски език 10 203 Елка Симеонова-ДФСГ”Интелект”

Нели Цветкова- ДФСГ”Интелект”

Марияна Иванова

Милена Кънчева

14. 12.02.20 Предприемачество 11 203 Николай Иванчев

Галя Димитрова- ДФСГ”Интелект

Марияна Иванова

Милена Кънчева

15. 12.02.20 Мениджмънт в туризма 12 203 Николай Иванчев

Галя Димитрова- ДФСГ”Интелект

Марияна Иванова

Милена Кънчева

16. 12.02.20 Технология на специалността 12 203 Петра Петрова

Александър Чоробов-

ПГ „Захари Зограф”

Марияна Иванова

Милена Кънчева

17. 13.02.20 Математика 8 203 Цветанка Манолова- ПГМЕТ – гр. Плевен

Анелия Тодорова- ДФСГ”Интелект”

Петър Темнишки

Нели Каменополска

18. 13.02.20 Математика 9 203 Цветанка Манолова- ПГМЕТ – гр. Плевен

Анелия Тодорова- ДФСГ”Интелект”

Петър Темнишки

Нели Каменополска

19. 13.02.20 Математика 10 203 Цветанка Манолова- ПГМЕТ – гр. Плевен

Анелия Тодорова- ДФСГ”Интелект”

Петър Темнишки

Нели Каменополска

20. 13.02.20 Математика 11 203 Цветанка Манолова- ПГМЕТ – гр. Плевен

Анелия Тодорова- ДФСГ”Интелект”

Петър Темнишки

Нели Каменополска

21. 13.02.20 Математика 12   203 Цветанка Манолова- ПГМЕТ – гр. Плевен

Анелия Тодорова- ДФСГ”Интелект”

Петър Темнишки

Нели Каменополска

22. 14.02.20 Информационни технологии 8 303 Цветан Беновски

Александър Чоробов-

ПГ „Захари Зограф”

Милена Кънчева

Елица Янинска

23. 14.02.20 Информационни технологии 9 303 Цветан Беновски

Александър Чоробов-

ПГ „Захари Зограф”

Милена Кънчева

Елица Янинска

24. 14.02.20 Информационни технологии 10 303 Цветан Беновски

Александър Чоробов-

ПГ „Захари Зограф”

Милена Кънчева

Елица Янинска

25. 14.02.20 Счетоводство и отчетност в туризма 11 203 Николай Иванчев

Галя Димитрова- ДФСГ”Интелект”

Милена Кънчева

Елица Янинска

26. 14.02.20 Електротехника и електроника 11 203 Марияна Иванова

Миленка Чорбова

Милена Кънчева

Елица Янинска

27. 14.02.20 Технология на кулинарната продукция 12 203 МиленкаЧорбова

Ирина Пенчева-ПГХВТ”Луи Пастъор”

Милена Кънчева

Елица Янинска

28. 14.02.20 Технологично обзавеждане на специалността 12 203 Петра Петрова

Александър Чоробов-

ПГ „Захари Зограф”

Милена Кънчева

Елица Янинска

29. 17.02.20 История и цивилизация 8 203 Елица Янинска

Зоя Декова- ДФСГ”Интелект”

Николай Иванчев

Николай Стоев

30. 17.02.20 История и цивилизация 9 203 Елица Янинска

Зоя Декова- ДФСГ”Интелект”

Николай Иванчев

Николай Стоев

31. 17.02.20 История и цивилизация 10 203 Елица Янинска

Зоя Декова- ДФСГ”Интелект”

Николай Иванчев

Николай Стоев

32. 17.02.20 История и цивилизация 11 203 Елица Янинска

Зоя Декова- ДФСГ”Интелект”

Николай Иванчев

Николай Стоев

33. 17.02.20 Сервиране и барманство 12 203 МиленкаЧорбова

Ирина Пенчева-ПГХВТ”Луи Пастъор”

Николай Иванчев

Николай Стоев

34. 17.02.20 Технологично проектиране 12 203 Петра Петрова

Александър Чоробов-

ПГ „Захари Зограф”

Николай Иванчев

Николай Стоев

35. 18.02.20 География и икономика 8 203 Катя Марчева-СУ ”Хр.Ботев”, Д.Дъбник

Зоя Декова- ДФСГ ”Интелект”

Нели Каменополска

Петър Ганчев

36. 18.02.20 География и икономика 9 203 Катя Марчева-СУ ”Хр.Ботев”, Д.Дъбник

Зоя Декова- ДФСГ ”Интелект”

Нели Каменополска

Петър Ганчев

37. 18.02.20 География и икономика 10 203 Катя Марчева-СУ ”Хр.Ботев”, Д.Дъбник

Зоя Декова- ДФСГ ”Интелект”

Нели Каменополска

Петър Ганчев

38. 18.02.20 Чужд език по професията-Руски език 11 203 Николай Стоев

Веселка Джантова

Нели Каменополска

Петър Ганчев

39. 18.02.20 Автоматизация на производството 11 203 Марияна Иванова

Миленка Чорбова

Нели Каменополска

Петър Ганчев

40. 18.02.20 Сомелиерство 12 203 МиленкаЧорбова

Ирина Пенчева-ПГХВТ”Луи Пастъор”

Нели Каменополска

Петър Ганчев

41. 18.02.20 Естетика и дизайн 12 203 Петра Петрова

Александър Чоробов-

ПГ „Захари Зограф”

Нели Каменополска

Петър Ганчев

42. 19.02.20 Философия 8 203 Петър Ганчев

Людмила Дончева- ДФСГ ”Интелект”

Миленка Кънчева

Елица Янинска

43. 19.02.20 Философия 9 203 Петър Ганчев

Людмила Дончева- ДФСГ ”Интелект”

Миленка Кънчева

Елица Янинска

44. 19.02.20 Философия 10 203 Петър Ганчев

Людмила Дончева- ДФСГ ”Интелект”

Миленка Кънчева

Елица Янинска

45. 19.02.20 Философия 11 203 Петър Ганчев

Людмила Дончева- ДФСГ ”Интелект”

Миленка Кънчева

Елица Янинска

46. 19.02.20 Свят и личност 12 203 Петър Ганчев

Людмила Дончева- ДФСГ ”Интелект”

Миленка Кънчева

Елица Янинска

47. 20.02.20 Биология и здравно образование 8 203 Петър Темнишки

Валя Иванова- ДФСГ”Интелект”

Петър Ганчев

Николай Иванчев

48. 20.02.20 Биология и здравно образование 9 203 Петър Темнишки

Валя Иванова- ДФСГ”Интелект”

Петър Ганчев

Николай Иванчев

49. 20.02.20 Биология и здравно образование 10 203 Петър Темнишки

Валя Иванова- ДФСГ”Интелект”

Петър Ганчев

Николай Иванчев

50. 20.02.20 Технология на кулинарната продукция 11  203 МиленкаЧорбова

Ирина Пенчева-ПГХВТ”Луи Пастъор”

Петър Ганчев

Николай Иванчев

51. 20.02.20 Хигиена на храните и хранително законодателство   11  203 МиленкаЧорбова

Марияна Иванова

Петър Ганчев

Николай Иванчев

52. 20.02.20 Отчитане на ресторантьорската дейност 12  203 МиленкаЧорбова

Ирина Пенчева-ПГХВТ”Луи Пастъор”

Петър Ганчев

Николай Иванчев

53. 20.02.20 УП по технология на специалността 12 Микр.лаб. Петра Петрова

Александър Чоробов-

ПГ „Захари Зограф”

Петра Петрова

Александър Чоробов-

ПГ „Захари Зограф”

54. 21.02.20 Физика и астрономия 8 203 Цветан Беновски

Петя Едрева-ДФСГ”Интелект”

Петър Темнишки

Нели Каменополска

55. 21.02.20 Физика и астрономия 9 203 Цветан Беновски

Петя Едрева-ДФСГ”Интелект”

Петър Темнишки

Нели Каменополска

56. 21.02.20 Физика и астрономия 10 203 Цветан Беновски

Петя Едрева-ДФСГ”Интелект”

Петър Темнишки

Нели Каменополска

57. 21.02.20 Професионална етика и туристическо поведение 11   203 Веселка Джантова

Миленка Чорбова

Петър Темнишки

Нели Каменополска

58. 21.02.20 Микробиология 11    203 Марияна Иванова

Миленка Чорбова

Петър Темнишки

Нели Каменополска

59. 21.02.20 УП по технология на кулинарната продукция 12 кухня МиленкаЧорбова

Ирина Пенчева-ПГХВТ”Луи Пастъор”

МиленкаЧорбова

Ирина Пенчева-ПГХВТ”Луи Пастъор”

60. 21.02.20 УП по микробиология на специалността 12 Микр.лаб. Петра Петрова

Александър Чоробов-

ПГ „Захари Зограф”

Петра Петрова

Александър Чоробов-

ПГ „Захари Зограф”

61. 24.02.20 Химия  и опазване на околната среда 8   203 Петър Темнишки

Петя Едрева-ДФСГ”Интелект”

Николай Иванчев

Петър Ганчев

62. 24.02.20 Химия  и опазване на околната среда 9   203 Петър Темнишки

Петя Едрева-ДФСГ”Интелект

Николай Иванчев

Петър Ганчев

63. 24.02.20 Химия  и опазване на околната среда 10   203 Петър Темнишки

Петя Едрева-ДФСГ”Интелект

Николай Иванчев

Петър Ганчев

64. 25.02.20 Музика   8   203 Катя Марчева-СУ”Хр.Ботев”, Д.Дъбник

Яким Якимов – ОУ „Кл.Охридски“ с.Буковлък

Миленка Чорбова

Николай Стоев

65. 25.02.20 Музика   9   203 Катя Марчева-СУ”Хр.Ботев”, Д.Дъбник

Яким Якимов – ОУ „Кл.Охридски“ с.Буковлък

Миленка Чорбова

Николай Стоев

66. 25.02.20 Музика   10   203 Катя Марчева-СУ”Хр.Ботев”, Д.Дъбник

Яким Якимов – ОУ „Кл.Охридски“ с.Буковлък

Миленка Чорбова

Николай Стоев

67. 26.02.20 Изобразително изкуство    8    203 Сашо Камбуров-СУ”Пейо Яворов”-гр.Плевен

Цветанка Иванова – ОУ „Кл.Охридски“ с.Буковлък

Нели Каменополска

Петър Ганчев

68. 26.02.20 Изобразително изкуство    9    203 Сашо Камбуров-СУ”Пейо Яворов”-гр.Плевен

Цветанка Иванова – ОУ „Кл.Охридски“ с.Буковлък

Нели Каменополска

Петър Ганчев

69. 26.02.20 Изобразително изкуство    10    203 Сашо Камбуров-СУ”Пейо Яворов”-гр.Плевен

Цветанка Иванова – ОУ „Кл.Охридски“ с.Буковлък

Нели Каменополска

Петър Ганчев

70. 27.02.20 Физическо възпитание и спорт 8 Салон/двор Нели Каменополска

Николай Александров

ОУ „Йордан Йовков”

Нели Каменополска

Николай Александров

ОУ „Йордан Йовков”

71. 27.02.20 Физическо възпитание и спорт 9 Салон/двор Нели Каменополска

Николай Александров

ОУ „Йордан Йовков”

Нели Каменополска

Николай Александров

ОУ „Йордан Йовков”

72. 27.02.20 Физическо възпитание и спорт 10 Салон/двор Нели Каменополска

Николай Александров

ОУ „Йордан Йовков”

Нели Каменополска

Николай Александров

ОУ „Йордан Йовков”

73. 27.02.20 Физическо възпитание и спорт 11 Салон/двор Нели Каменополска

Николай Александров

ОУ „Йордан Йовков”

Нели Каменополска

Николай Александров

ОУ „Йордан Йовков”

74. 27.02.20 Физическо възпитание и спорт 12 Салон/двор Нели Каменополска

Николай Александров

ОУ „Йордан Йовков”

Нели Каменополска

Николай Александров

ОУ „Йордан Йовков”