История

История на Професионална гимназия по

мениджмънт и хранителни технологии

Историята на нашата професионална гимназия започва от далечната 1958 г., от когато съществува „Млекопреработвателна промишленост” към отдел „Образование”. През 1963 г. се открива Техникум по млекопреработване „Мишо Цонев“. Четири години по-късно влиза в действие учебната млекоцентрала. През 1974 г. стартира обучението в настоящата сграда, а година по-късно е построено общежитието.През 1975 – 1976 г., когато тогавашният Техникум по млекопреработване се слива със СПТУ по месопреработване, гр. Левски, нашето училище е преименувано в Техникум по мениджмънт и хранителни технологии. Започва обмяна на практики с Ростов на Дон.През 1988 г. училището празнува 25-годишен юбилей и е наградено като образцово с орден „Кирил и Методий“ първа степен за постигнати трайни успехи в подготовката на кадри за млекопреработването.През 2000 г. се осъществява практика на учениците в Италия, организират се различни състезания, благотворителни прояви, конкурси и кампании.

През 2003 г. Техникумът е преименуван в Професионална гимназия по мениджмънт и хранителни технологии (ПГМХТ). Същата година училището празнува 40-годишен юбилей, организира се музейна сбирка, срещи с работодатели, различни обучения.

В периода 2007 – 2008 г. Професионалната гимназия по мениджмънт и хранителни технологии се включва в седем проекта – международни и национални.

През 2009 – 2010 г. се работи в методически обединения, обновява се библиотечния фонд, организират се клубове по извънкласна дейност, различни олимпиади.

2018-2019 г. – за първи път приети ученици в дуална форма на обучение. От същата година имаме и защитена паралелка по специалност „Производство на месо, месни продукти и риба“.
2019-2020 г. – добавена втора защитена специалност „Производство на мляко и млени продукти“. Партньорство с ПГИ Пазарджик по програма „Иновативни училища“. Основаване на професионална учебна общност по проект FIERST.
2020 – 2021 г. – въведохме дуално обучение по 3 специалности – месо, мляко, производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения. Защитените ни специалности са „Производство на месо, месни продукти и риба“ и „Производство на мляко и млени продукти“.

Празникът на нашето училище датира от учебната 2003 – 2004 г, когато то навършва 40-годишен юбилей, и е посветен на хранителните технологии и на работещите в хранително вкусовата промишленост.

ПГМХТ е с дългогодишна история, с реални успехи и мечти, свързани с нейния просперитет. Нека носим винаги в сърцата си спомена за нашето училище.

Участия в международни изяви

  • 1973 година

    Обмен на групи ученици с Техническо училище по млекарство гр. Бялисток, Полша.

  • 1975-76 година

    Обучение на 30 курсисти виетнамци със срок на обучение 2 години.

  • 1982 година

    Обмен на групи ученици с гр. Ростов на Дон, Русия.

  • 2018 година

          Производствена практика на ученици от ПГМХТ в Брага, Португалия.