Баба Марта бързала, мартенички вързала

По случай Баба Марта ученици от Професионална гимназия по мениджмънт и хранителни технологии гр. Плевен, придружавани от своите учители Милена Кънчева и Николай Иванчев , посетиха ЦНСТ на улица Бяло Море. Учениците подариха на децата от центъра ръчно изработени мартеници и лакомства. Пожелаха им да бъдат здрави и весели през цялата година.

Може да бъде изображение с 10 души, изправени хора и на закрито