БЧК на гости в ПГМХТ гр. Плевен по проект „Равен достъп“

По проект „Равен достъп“ на гости в ПГМХТ гр. Плевен беше Габриела Хитова – Директор на БЧК гр. Плевен. Заедно с доброволци от БЧК демонстрираха на учениците и учителите първа долекарска помощ. Как да помогнем на човек изпаднал в безпомощно състояние и как да действаме при природни бедствия.