График за присъствено обучение на учениците от 04.02 до 17.03.2021

Съгласно заповед РД-01-52/26.01.2021 на министъра на здравеопазването, започва присъствено обучение за учениците по следния график:

04.02.2021 – 17.02.2021: VIIIа, VIIIб и XIIа клас
18.02.2021 – 02.03.2021: Xa, XIa клас
04.03.2021 – 17.03.2021: IXa, IXб, XIIa

През останалите дни тези класове ще имат обучение в електронна среда от разстояние.