Дати за провеждане на държавни зрелостни изпити и национално външно оценяване на X клас


Държавни зрелостни изпити (след XII клас)

Сесия май – юни

Изпит Дата Начало
Български език и литература 19 май 2021 08,00 ч.
Втори държавен зрелостен изпит 21 май 2021 08,00 ч.
Зрелостен изпит по специалността 19 юни 202108,00 ч.  

Сесия август – септември

Изпит Дата Начало
Български език и литература 26 август 2021 08,00 ч.
Втори държавен зрелостен изпит 27 август 2021 08,00 ч.
Зрелостен изпит по специалността в периода
30 авг – 02 сеп


Държавни зрелостни изпити (след XII клас)

Сесия май – юни

Изпит Дата Начало
Български език и литература 16 юни 2021 08,00 ч.
Математика18 юни 2021 08,00 ч.
Чужд език (по желание на ученика)17 юни 202108,00 ч.  
Информационни технологии за измерване на дигитални компетентностипо график в периода 11 – 15 юни 2021 (по желание на ученика)