Дистанционно обучение от 29.10.2020

Уважаеми ученици и родители,
Уведомяваме Ви, че от 29.10.2020 до 11.11.2020 ще се провежда обучение в електронна среда от разстояние.

Обучението ще се провежда по графика тук. Учебните занятия ще се провеждат синхронно в платформата Microsoft Teams, съгласно седмичното разписание за I учебен срок. На учениците ще се поставят отсъствия. По изключение за ученици, които нямат техническа възможност да се включат в ОЕСР, ще се предоставят учебни материали и обратна връзка.

ПГМХТ, гр. Плевен