Дни на отворените врати в ПГМХТ гр. Плевен

На вниманието на родителите на ученици завършващи 7 клас! ПГМХТ -гр. Плевен организира Дни на отворените врати със дати 17.05.2023 г. и 20.06.2023 г. Заповядайте !