Държавен изпит за придобиване на III степен на професионална квалификация – част по практика на професията, специалност Производство на месо, месни продукти и риба.