Започва присъствено обучение за учениците от 10А, 11А и 12А клас от 16.02.2021

Съгласно заповед №РД-01-98/14.02.2021 г. на министъра на здравеопазването учениците от 10а, 11а и 12а клас започват присъствено обучение считано от 16.02.2021 г.

Напомня се на учениците, че присъственото обучение се извършва при спазване на всички противоепидемични мерки.