КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР ОТНОСНО:ПРОЕКТ ПО „ЕРАЗЪМ +” НА ТЕМА ”ПО ПЪТЯ НА ИБЕРИЙСКАТА ГАСТРОНОМИЯ-ПРИДОБИВАНЕ НА ОПИТ ЧРЕЗ ПРАКТИКА”, ДОГОВОР № 2021-1-BG01-KA122-VET-000030806