На вниманието на зрелостниците!

Със заповед № РД09 – 1807/ 31.08.2021 г. на МОН на 20.05.2022 г. в сградата на ПГМХТ -гр. Плевен от 8:30 часа ще се проведе 2 -ро ДЗИ-ЗДИППК в частта по теория, а на 30.05.2022 г. с начален час отново 8:30 ч. ще се проведе частта по практика. Зрелостниците трябва да бъдат в сградата на учебното заведение в 7:30 часа като носят със себе си задължително: Служебната бележка, личната карта и черен химикал! За 2-ро ДЗИ – ЗДИППК зрелостниците носят: Служебна бележка, лична карта и СИН ХИМИКАЛ!