НП Еразъм+

Ученици от ПГМХТ – гр. Плевен заминаха за Испания по проект НП Еразъм + „Професионално образование и обучение – „По пътя на иберийската гастрономия, придобиване на опит чрез практика“. Първи ден и първи впечатления от Испания!