НП „Иновации в действие“ 2024 г.

В периода 16.04.-18.04.2024 г.Професионална гимназия по мениджмънт и хранителни технологии гр. Плевен, в качеството си на иновативно училище, беше домакин по НП „Иновации в действие“ и посрещна гости от три училища партньори- Второ СУ „Н. Вапцаров“- гр. Монтана, ПГ по текстилни и кожени изделия- гр. София и Трето ОУ „И. Вазов“ – гр. Берковица. Чрез планираната мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри практики гимназията демонстрира своите иновации, свързани с проектно базираното обучение. Учителите и учениците осъществиха една емоционална и ползотворна за всички среща като добри партньори, планираха общи бъдещи изяви и съвместни дейности.