Общински игри по лека атлетика

Почетното II – ро място взеха учениците от ПГМХТ гр. Плевен на Общинските игри по лека атлетика, организирани от Община Плевен. В състезанието взеха участие учениците от VIII – X клас на гимназията. То се проведе на 29.03.2023 г. в залата по лека атлетика. Те бяха съпроводени от учителя по Физическо възпитание и спорт Тони Минков.