Открит урок на тема:“Пази детето в интернет“

Днес 23.02.2023 г. по проект на социална кампания „Пази детето в интернет”, гости в ПГМХТ бяха Явор Колев – Директор „ИТ и киберсигурност” в ЗК „Лев Инс” АД и бивш Директор на отдел „Киберсигурност” в ГДБОП и Зоя Василев – ръководител проекти в ЗК „Лев Инс” АД. Учениците в училището бяха впечатлени от изнесения открит урок за тормоза над деца в интернет и социалните мрежи. Основната цел на кампанията е да осигури защита за децата, както и да изгради у тях умения за безопасно ползване на интернет.