Отново ПГМХТ е одобрено и ще работи по проект Еразъм+ на тема: „Учене чрез работа в Германия“

Критериите за участие на учениците по проекта са качени тук – в сайта на училището и фейсбук профила ПГМХТ гр. Плевен. Всеки ученик желаещ да участва по проекта трябва да подаде заявление – свободен текст!

Критерии за участие в проекта