От 02.11.21 започва обучение от разстояние в електронна среда за учениците от всички класове

Считано от 02.11, обучението за учениците от всички класове на ПГМХТ ще се провежда от разстояние в електронна среда. Часовете ще се провеждат в Teams по следното разписание: