От 15.03 до 31.03 учениците от всички класове преминават в електронна среда на обучение

Уведмояват се ученици и родители, че съгласно заповед РД 09-603/11.03.2021 на МОН, учениците от всички класове преминават в електронна среда на обучение за периода 15.03.2021 – 31.03.2021 г.