От 29.10.2021 започва редуване на ОРЕС и присъствено обучение

От 29.10.2021 започва редуване на ОРЕС и присъствено обучение за учениците от ПГМХТ. Редът на класовете за първите 2 седмици е както следва:

Класове От 29.10-05.11.2021 г. От 08.11-12.11.2021  г.
VIII А Присъствено ОРЕС
IX  А ОРЕС Присъствено
IX Б ОРЕС Присъствено
X А Присъствено ОРЕС
X Б Присъствено ОРЕС
XI А ОРЕС Присъствено
XII А Присъствено Присъствено

Графикът на учебните часове можете да видите тук:
Разписание на учебните часове