От 31.05.2021 се възстановава присъственото обучение за всички ученици по Заповед на МЗ

От 31.05.2021 се възстановава присъственото обучение за всички ученици по заповед на МЗ. Напомня се на учениците, че учебните занятия ще се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки.