План – прием за учебната 2023 – 2024 година

На вниманието на родителите на ученици завършващи 7 клас!!! В прикаченият линк вие и децата ви ще се запознаете с професиите и специалностите, които се изучават в ПГМХТ -гр. Плевен. Кликнете върху линка и презентацията ще се отвори.

https://docs.google.com/presentation/d/1NFo-47sxSHnjNaFUmGgDYTumCz6dV_9t/edit?usp=sharing&ouid=112907445530258333692&rtpof=true&sd=true