Посещение във Враца по проект „Иновации в действие“

От 9 до 11 март 2022 г. по проект „Иновации в действие“ ученици и учители от ПГМХТ -гр. Плевен гостуваха на ПГ по ресторантьорство и търговия -гр. Враца, където присъстваха гости от още две гимназии от градовете Кубрат и Радомир. Плевенската и врачанската гимназия са иновативни, а другите две гостуващи гимназии са бъдещи иновативни училища. По време на гостуването бяха обменени добри практики и се представиха иновациите на гимназиите от Плевен и Враца.