Посещение в Регионална библиотека „Христо Смирненски“

На 28.03. 2022 г. в РБ “Христо Смирненски” гр. Плевен ученици от 8 до 12 клас от ПГМХТ – Плевен посетиха руският център. Ръководителя на центъра Оксана Цветанова презентира неговата дейност и възможности за осигуряване на електронни и на хартиен носител материали, относно изучаването на руския език. Гимназистите с интерес изгледаха филми за дейността на центъра, след което рецитираха стихотворения на руски поети, които предварително бяха подготвили. Посещението е във връзка с изучаването на руски език в училището като първи сред чуждите езици. Учениците бяха придружени от Николай Стоев -учител по руски език и Милена Кънчева -учител по БЕЛ.