Посрещаме денят на будителите с бинарен урок по Български език и литература и История и цивилизации

В ПГМХТ гр. Плевен за деня на народните будители се проведе бинарен урок на тема „Народните будители преди и сега“. Урока изнесоха учителите по БЕЛ Милена Кънчева и История и цивилизации – Елица Янинска. На гости в училище бяха поканени и родители на учениците, които посетиха и бинарния урок.