Първият месец от учебната 2020/2021 година премина под знака на бинарните уроци, интересните срещи и полезни дискусии

В средата на месец октомври дуалното обучение в ПГМХТ вече кипи с пълна сила – учениците от 10 и 12 клас започнаха своите учебни практики в реална работна среда във фирма Плевен Мес. Сезона на вътреучилищните събития откриха г-жа Р. Иванова и ученичката Касандра Илиева от 10А клас с презентация и дискусия за значението на информационните технологии в модерния свят. Г-жа М. Кънчева и г-жа Е. Янинска проведоха бинарен урок по родолюбие в Къщата на художниците, на който десетокласниците се запознаха с на културната и просветна дейност в гр. Чипровци по времето на Българското възраждане и научиха как чрез традицията на Чипровските килими местните хора са съхранили споменът за делото и героизма на защитниците на града.

06.10.2020 Презентация на тема „Значението на информационните технологии в модерния свят“ – ПГМХТ Плевен
09.10.2020 Бинарен урок по родолюбие – Къщата на художниците, гр. Плевен
07.10.2020 – Ученици от девети клас представят пред съученици легендата за Нарцис – ПГМХТ Плевен