Старт на новата учебна 2022 – 2023 година

Две събития положиха старта на извънкласните дейности и на тази учебна година. На 06.10.2022 г. в библиотека „Христо Смирненски“ гр. Плевен председателите на УС от всички плевенски училища се събраха по покана на Община гр. Плевен. Целта на срещата беше младежите съвместно с Общината да предложат и разработят инициативи, които да доведат до облагородяването на града и превръщането му в един от най – красивите градове в България, както и изкачването на човешките взаимоотношения на едно по – високо стъпало. Касандра Радославова – председател на УС в ПГМХТ предложи две инициативи – работа за опазване на околната среда и подпомагане на децата в неравностойно положение. С тези свои дейности младежите на град Плевен ще покажат на обществото, че са дейни, отговорни и креативни.

На 07.10.2022 г. по покана на Асоциацията на месопреработвателите в България учениците от ПГМХТ гр. Плевен, посетиха международното изложение „Месомания“ в гр. София и участваха в презентация на тема „Фалшификации и измами с храни. Намаляване на загубата и разхищението на храни“. Запознаха се с нови методи и технологии при приготвянето на месните продукти. Грамоти за участието на учениците в международното изложение им връчи лично Председателя на УС на АМБ Атанас Урджанов.Учениците бяха придружени от техният учител Николай Иванчев.