Тържествено откриване на Учебна зала по кулинарни техники и сервиране.

На 9.12.2022 г. в Професионална гимназия по мениджмънт и хранителни технологии гр. Плевен беше открита новата Учебна зала по кулинарни техники и сервиране. Тя е създадена благодарение на проекта за „Подкрепа на дуалната система на обучение”, финансирана по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” към Европейския социален фонд на ЕС. Директорът на гимназията Теменужка Енчева посрещна и поздрави гостите на събитието. Учебната зала беше тържествено осветена от свещеник от църква „Света Троица”.