Участие на ПГМХТ -гр. Плевен по НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“

На 20. 06. 2022 г. учениците от ПГМХТ -гр. Плевен участваха в открити уроци в гр. Габрово по БЕЛ, История и Цивилизации, География и Икономика и Суровини и материали в ХВП, като разгледаха основно епохата на Възраждането в България като исторически период и промените настъпили в икономическия, социалния и културният живот на българите през XVIII – XIXв. Силно застъпени в беседите на екскурзоводите от Музея на образованието и музей „Етъра“ беше развитието на образованието и занаятите през съответната епоха. Учениците гледаха демонстрации на живо на основните ни занаяти и накрая на обиколката участваха в работилница за производство на обредни хлябове.

В „Музея на образованието“ гр. Габрово
Музей „Етъра“ гр. Габрово