65 години Професионална гимназия по мениджмънт и хранителни технологии

Днес, 28.04.2023 година тържествено бе отбелязана 65-тата годишнина от създаването на Професионална гимназия по мениджмънт и хранителни технологии -гр. Плевен. Гостите бяха приветствани със слово на директора на ПГМХТ -гр. Плевен г-жа Теменужка Енчева.