„Подкрепа за успех“

График на занятията на групите по проект „Подкрепа за успех“

 

Български език и литература

Ръководител: Полина Бебова

Дата Начален час Стая
10.05.2019 г. 15.00 203
13.05.2019 г. 15.00 203
14.05.2019 г. 15.00 203
16.05.2019 г. 15.00 203
17.05.2019 г. 15.00 203

Математика

Ръководител: Георги Тодоров

Дата Начален час Стая
02.05.2019 г. 15.00 207
03.05.2019 г. 15.00 207
07.05.2019 г. 15.00 207
08.05.2019 г. 15.00 207
09.05.2019 г. 15.00 207

Руски език

Ръководител: Веселка Джантова

Дата Начален час Стая
20.05.2019 г. 15.00 207
22.05.2019 г. 15.00 207
27.05.2019 г. 15.00 207
28.05.2019 г. 15.00 207
29.05.2019 г. 15.00 207

Английски език

Ръководител: Петър Ганчев

Дата Начален час Стая
30.05.2019 г. 15.00 207
31.05.2019 г. 15.00 207
03.06.2019 г. 15.00 207
04.06.2019 г. 15.00 207
05.06.2019 г. 15.00 207

Физика и астрономия

Ръководител: Йорданка Валакова

Дата Начален час Стая
06.06.2019 г. 15.00 207
07.06.2019 г. 15.00 207
10.06.2019 г. 15.00 207
11.06.2019 г. 15.00 207
12.06.2019 г. 15.00 207

Химия и опазване на околната среда

Ръководител: Валерий Давидов

Дата Начален час Стая
13.06.2019 г. 15.00 207
14.06.2019 г. 15.00 207
18.06.2019 г. 15.00 207
20.06.2019 г. 15.00 207
21.06.2019 г. 15.00 207