Проекти

Участия в проекти:

 • 2021 г. – 2022 г.

  – Еразъм+ ученически практики в Испания
  – Подкрепа за успех 
  – Подкрепа за дуалната система на обучение 
  – Национална програма за изграждане на училищна STEM среда 
  – Училища за пример 
  – Иновации в действие

  – Равен достъп до образованието в условията на кризи

 • 2020 г. – 2021 г.

Училището е регистрирано като иновативно училище с тема на проекта „Бинарните уроци-интегриране на знания, умения и компетенции за всеки ученик“.
Стартирахме работа по проекти по НП „Изграждане на училищна STEM среда“ и  „Подкрепа за дуалната система на обучение“. Участие в двугодишна програма „Училища за пример“. Продължава работата по проекти „Подкрепа за успех“ и  „Иновации в действие“.

 • 2019 г. – 2020 г.

Участие в едногодишна програма FIERST и създаване на професионална учебна общност с фокус развиване на комуникационните умения на децата.
Участие в програма „Подкрепа за успех“ и в програма „Иновации в действие“.

 • 2012 г. – 2018 г.  – УСПЕХ
  – Твоят час
  – Ученически практики
  – Иновации в действие
  – Нова възможност за моето бъдеще