Проекти

Участие в проекти 2022/ 2023 г.

-Проекти по Еразъм+ – ученически практики в чужбина

-НП Подкрепа за дуалната система на обучение

-НП Заедно в изкуствата и в спорта

-НП Равен достъп до образованието в условието на кризи

-НП Изграждане на училищна STEM среда

-НП Подкрепа за успех

-НП Иновации в действие

– НП Училища за пример- ,,Заедно в час“

– Проект ,,Ново начало“ – ЦОИДУЕМ към МОН

-НП България – образователни маршрути

-НП Културните и научните институции като образователна среда

-Проект Ученически практики

-НП Мотивирани учители и квалификация

– НП Осигуряване на съвременна образователна средаУчастия в проекти:

 • 2021 г. – 2022 г.

  – Еразъм+ ученически практики в Испания
  – Подкрепа за успех 
  – Подкрепа за дуалната система на обучение 
  – Национална програма за изграждане на училищна STEM среда 
  – Училища за пример 
  – Иновации в действие

  – Равен достъп до образованието в условията на кризи

 • 2020 г. – 2021 г.

Училището е регистрирано като иновативно училище с тема на проекта „Бинарните уроци-интегриране на знания, умения и компетенции за всеки ученик“.
Стартирахме работа по проекти по НП „Изграждане на училищна STEM среда“ и  „Подкрепа за дуалната система на обучение“. Участие в двугодишна програма „Училища за пример“. Продължава работата по проекти „Подкрепа за успех“ и  „Иновации в действие“.

 • 2019 г. – 2020 г.

Участие в едногодишна програма FIERST и създаване на професионална учебна общност с фокус развиване на комуникационните умения на децата.
Участие в програма „Подкрепа за успех“ и в програма „Иновации в действие“.

 • 2012 г. – 2018 г.  – УСПЕХ
  – Твоят час
  – Ученически практики
  – Иновации в действие
  – Нова възможност за моето бъдеще