Проекти

Участия в проекти

 • 2005 г.

  Международен проект “Физика на сцената”.

 • 2005 г.

  Училищен проект “Д-р Петър Берон – българинът енциклопедист от европейска величина“.

 • 2005 г.

  Училищен проект „Жул Верн – фантастика и реалност“.

 • 2006 г.

  Участие в Национален ученически конкурс „София – Москва – България – Русия – вчера, днес, утре“.

 • 2007 г.

  Проект „Животът на голям екран“, Национална програма „Училището – територия на ученика“ – модул „Развитие на извънкласната и извънучилищната дейност“.

 • 2007 г.

  Проект „Електронна образователна платформа за новите поколения в областта на устойчивата енергия“, Програма на Европейския съюз – „Енергийна пътека“.

 • 2007 г.

  Проект „Модернизиране на материално-техническата база“, Програма на МОН „Модернизиране на МТБ“

 • 2007 г.

  Проект „Българската художествена литература в нашите библиотеки“, Програма на Министерството на културата за популяризиране сред учащите се на българската художествена литература.

 • 2008 г.

  Проект „Отворени врати/ Бъди какъвто си и да живеем заедно“, ЕФС и МОН програма „Развитие на човешки ресурси“.

 • 2008 г.

  Проект „Изграждане на център за обучение на възрастни/Подготовка на специалисти за ХВП“, по Програма Phare 2005/HRDPE/GRANTS и МТСП „Развитие на човешките ресурси и насърчаване на заетостта“.

 • 2009 г.

  Проект „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност“, Програма на Министерството на културата.

 • 2012 г.

  Проект “Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейки хоризонти” по схема “Да направим училището привлекателно за младите хора”, съфинансиран от Европейски социален фонд и МОН.

 • 2012 г., 2013 г., 2014 г., 2015 г.

  Проект “УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ”.

 • 2013 г., 2014 г.

  Проект “Нова възможност за моето бъдеще” на МОН по схема “Създаване на система за идентифициране и признаване на неформално придобити знания, умения и компетентности”.

 • 2013 г., 2014 г., 2015 г.

  Проект “УСПЕХ”.

 • 2013 г., 2014 г., 2015 г.

  Проект “Усъвършенстване на системата за инспектиране на образованието” по ОП ”Развитие на човешките ресурси”, Европейски социален фонд и МОН.

 • 2016 г., 2017 г., 2018 г.

  Проект „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности – „Твоят час“.

 • 2017 г.

  Спечелен проект по ЕРАЗЪМ+ Програма за обучение и мобилност по професионално образование и обучение.