Проекти

Участия в проекти

 • 2020 – 2021 г.

Училището е регистрирано като иновативно училище с тема на проекта „Бинарните уроци-интегриране на знания, умения и компетенции за всеки ученик“.
Стартирахме работа по проекти по НП „Изграждане на училищна STEM среда“ и  „Подкрепа за дуалната система на обучение“. Участие в двугподишна програма „Училища за пример“. Продължава работата по проекти „Подкрепа за успех“ и  „Иновации в действие“.

 • 2019-2020 г.

Участие в едногодишна програма FIERST и създаване на професионална учебна общност с фокус развиване на комуникационните умения на децата.
Участие в програма „Подкрепа за успех“ и в програма „Иновации в действие“.

 • 2017 г.

  Спечелен проект по ЕРАЗЪМ+ Програма за обучение и мобилност по професионално образование и обучение.

 • 2016 г., 2017 г., 2018 г.

  Проект „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности – „Твоят час“.

 • 2013 г., 2014 г., 2015 г.

  Проект “Усъвършенстване на системата за инспектиране на образованието” по ОП ”Развитие на човешките ресурси”, Европейски социален фонд и МОН.

 • 2013 г., 2014 г., 2015 г.

  Проект “УСПЕХ”.

 • 2013 г., 2014 г.

  Проект “Нова възможност за моето бъдеще” на МОН по схема “Създаване на система за идентифициране и признаване на неформално придобити знания, умения и компетентности”.

 • 2012 г., 2013 г., 2014 г., 2015 г.

  Проект “УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ”.