Специалности

Специалности 2018 / 2019

Професия: Администратор в хотелиерството

Специалност: Организация на обслужването в хотелиерството

Дневна форма на обучение след завършено основно образование.

 

Професия: Техник-технолог в ХВП

Специалност: Производство и преработка на мляко и млечни продукти

Дневна форма на обучение след завършено основно образование.

 

Професия: Техник-технолог в ХВП

Специалност: Производство на месо, месни продукти и риба

Дневна форма на обучение след завършено основно образование.

Професия: Ресторантьор

Специалност: Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечение

Дневна форма на обучение след завършено основно образование.

Професия: Работник в заведенията за хранене и развлечение

Дневна форма на обучение след завършен 8 клас.
Подходяща за ученици със СОП.

Професия: Работник в ХВП

Специалност : Хранително-вкусова промишленост

Дневна форма на обучение след завършен 7 клас.
Подходяща за ученици със СОП.

 


Държавен план прием за 2019/2020 година

Защитени професии:

  1. Професия: Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост

         Специалност: Производство на месо, месни продукти и риба

      2. Професия: Оператор в хранително-вкусовата промишленост

         Специалност: Производство и преработка на мляко и млечни продукти