Специалности

Специалности 2021/2022 година

VIIIa клас
Професия: Техник-технолог в ХВП        Специалност: Производство на месо, месни продукти и риба
Професия: Ресторантьор                      Специалност: Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечение

IXa клас
Професия: Техник-технолог в ХВП        Специалност: Производство на месо, месни продукти и риба
Професия: Ресторантьор                      Специалност: Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечение

IXб клас
Професия: Техник-технолог в ХВП        Специалност: Производство на месо, месни продукти и риба
Професия: Техник в ХВП        Специалност:Производство и преработка на
мляко и млечни продукти

Xa клас
Професия: Техник-технолог в ХВП        Специалност: Производство на месо, месни продукти и риба


Xб клас
Професия: Техник в ХВП        Специалност:Производство и преработка на
мляко и млечни продукти

XIa клас
Професия: Техник-технолог в ХВП        Специалност: Производство на месо, месни продукти и риба

XIIa клас
Професия: Ресторантьор                      Специалност: Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечениегр. Плевен 5800
бул.”Георги Кочев” 102
Fax: 064 83 21 62
E-mail: tmht@abv.bg
www.pgmht-pleven.com