Инициатива „От деца за деца“

По Коледа стават чудеса….учениците и учителите от ПГМХТ гр. Плевен стартираха инициатива „От деца за деца“ за подпомагане на деца в неравностойно положение. Учениците отделиха Още…