ПГМХТ гр. Плевен посрещна гости от ПГ по „Мениджмънт и икономика“ гр. Пазарджик

На 15.11.2019 г. на гости на учениците и учителите от ПГМХТ гр. Плевен бяха ученици и учители от ПГ по „Мениджмънт и икономика“ гр. Пазарджик. Учителите и учениците от двете гимназии проведоха съвместен урок по програма „Иновации в действие“. Часът Прочетете още …

Първи съвместен час с участието на гост-родител

На 12.11.2019 г. в ПГМХТ гр. Плевен се проведе Учебна практика по „Основни процеси при преработка“ с участието на родител. Първият гост -родител беше г-жа Величка Георгиева, майка на Никита Иванова от IXа клас. Провеждането на такъв комбиниран урок беше Прочетете още …

Междуинституционална среща в ПГМХТ гр. Плевен

На 04.11.2019 г. в ПГМХТ гр. Плевен се проведе междуинституционална среща между родители, ученици, учители и представители на различни институции -РУО гр. Плевен, Първо РУ, представител от общината отдел „Образование“ и отдел „Закрила на детето“ към Дирекция „Социално подпомагане“ Плевен. Прочетете още …

ПГМХТ гр. Плевен почете денят на Народните будители

На 31.10.2019 г. учениците от ПГМХТ гр. Плевен подготвиха и представиха на своите съученици и учители кратко тържество, с което бе отдадена почит на онези светила, превели ни през тъмните векове на османското иго, дали ни светъл път по който Прочетете още …

30.10.2019 г. -Посещение в хотел „Балкан“

На 30.10.2019 г. хотел „Балкан“ гр. Плевен отвори вратите си и посрещна учениците от ПГМХТ гр. Плевен, специалност „Обслужване в хотелиерството“ предоставяйки им възможност да се запознаят от близо със същността и организацията на хотелиерския бизнес.

29.10.2019 г. – Ден на отворените врати

Учениците от ПГМХТ гр. Плевен, професия „Техник – технолог в ХВП“, специалност „Производство на месо, месни продукти и риба“посетиха фирма „ПЛЕВЕНМЕС“, намираща се в с. Ясен. Там те се запознаха с дейността на фирмата и проследиха производствения процес.

„Защо е важно образованието?“

На 21.10.2019 г. учениците от ПГМХТ гр. Плевен присъстваха на дискусия свързана с необходимостта от образование. Гост беше Гергина Зинкова, която в момента е ученичка самостоятелна форма на обучение в същата гимназия. Г- ца Зинкова подробно разясни на учениците защо Прочетете още …

На изложба

Учениците от ПГМХТ -гр. Плевен посетиха историческа изложба и се запознаха със тракийското наследство в българските земи, докоснаха се до предметите намерени във Варненския халколитен некропол и се запознаха с величието и могъществото на нашите предци и история.

„ЖИВНИ“ – новата информационна емисия на ПГМХТ – гр. Плевен

На 04.11.2019 г. /Понеделник/ в третия /3/ час по учебна програма „Час на класния ръководител“, ще се проведе среща с гост-лектор Анита Пеловска – специалист по здравословно хранене, която ще изнесе лекция на тема: „Здравословно хранене – нов начин на Прочетете още …