Спечелен проект по ЕРАЗЪМ+ Програма за обучение и мобилност по професионално образование и обучение.

ПГМХТ - Плевен отговаря на най-новите изисквания,

поставени от Министерството на образованието

  • Построен е в област близо до града

  • Разполага с Общежитие за над 200 ученика

  • Предлага много добра учебно - материална база

    (Компютърни кабинети със свободен Internet достъп, Спортна зала и др.)

  • Намира се на тихо и спокойно място

  • Осигурява собствен транспорт

  • Завършилите ученици имат възможност за реализация в ресторантьорския и хотелиерския бизнес и хранителните технологии с високо заплащане

  • Обучението се извършва от квалифицирани и опитни преподаватели